Workshop Minorities in (Central) Europe with special focus on Roma

Ústav etnológie SAV je jedným z pracovísk v sieti medzinárodnej spolupráce Copernicus Graduate School, ktorá je zameraná na kooperáciu vo výskume a vzdelávaní mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčok. Koncom apríla bude v rámci siete organizovaný workshop Minorities in (Central) Europe with special focus on Roma, ktorý budú viesť Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič
Na workshope predstavia základné teoretické koncepty a metodologické prístupy pri výskume minorít, či špecificky Rómov. Zároveň ponúknu aj vlastné perspektívy a zistenia z ich bohatej výskumnej praxe. 

Viac informácií ako aj program podujatia nájdete v pozvánke v prílohe nižšie. 

Nie