V4-Networking Panel 

V rámci panelu prebehne prezentácia profilov národných etnologických časopisov krajín V4, na ktorej vystúpia zástupcovia jednotlivých redakcií. V sekcii Visegrádske fórum bude uvedená agenda CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách). 

 

Účastníčky panelu

Clara Royer

(CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, Praha, Česká republika)

Ágnes Fülemile

Šéfredaktorka časopisu Acta Ethnographica Hungarica, Maďarsko

 
Teresa Smolińska

Tématická redaktorka časopisu LUD, Poľsko

 
Hana Červinková

Šéfredaktorka časopisu Český lid, Česká republika

 
Gabriela Kiliánová

Hlavná redaktorka časopisu Slovenský národopis, Slovenská republika

Nie