Ústav etnológie SAV je jedným zo zakladajúcich pracovísk Siete akademických inštitúcií rómskych štúdií

29. februára 2016 bola na Södertörn University v Štokholme založená nová Sieť akademických inštitúcií rómskych štúdií (Network of Academic Institutions in Romani Studies). Jednou zo zakladajúcich členiek je riaditeľka Ústavu etnológie SAV Mgr. Tatiana Podolinská, PhD

Cieľom siete je podporovať a rozvíjať kooperáciu medzi akademickými inštitúciami, pracujúcimi na poli rómskych štúdií. Sieť bude koordinovať a propagovať výsledky multidisciplinárneho výskumu Rómov, rómskej kultúry, histórie, náboženstva, politických a spoločenských kontextov, jazyka, literatúry, folklóru a ďalších súvisiacich tém. 

Aktivity siete zahŕňajú disemináciu informácií prostredníctvom odborných podujatí, letných škôl, ako aj webovej stránky, vytváranie spoločných výskumných projektov, výmenu vedeckých pracovníkov/pracovníčok a PhD. študentov/študentiek a v neposlednom rade zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve Rómov a podporovanie inklúzie Rómov.  
 

Zakladajúci členovia/členky

Associate professor Kimmo Granqvist // Södertörn University and University of Helsinki
Mgr. Tatiana Podolinská, PhD. // Slovak Academy of Sciences (represented by Mgr. Tomáš Hrustič)
Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. // Czech Academy of Sciencess
PhD Elena Marushiakova and PhD Veselin Popov // Minorities Studies Society Studii Romani (represented by PhD Sofiya Zahova)
 

Členovia/členky rady (2016-2020)

Predseda: Associate professor Kimmo Granqvist // Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki
Podpredsedníčka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
Člen: Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 
Členovia: PhD Elena Marushiakova a PhD Veselin Popov
Sekretárka: Daria Pritup // Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki

Viac informácií nájdete na stránke The Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University TU.

Nie