Slovenský národopis 2015/2


V letnom čísle Slovenského národopisu sa T. Smolińska venuje novodobým rituálom v uliciach poľských miest, J. Hajduk-Nijakowska novej teórii folklórnych žánrov, A. Georgieva budovaniu identity prostredníctvom náboženských symbolov a dvojica autorov zo Srbska a Čiernej Hory skúma emigrantskú komunitu v Argentíne.

Celé číslo je na stiahnutie nižšie.

Prílohy: