Pochvalný list od Etnografického ústavu Srbskej akadémie vied a umení

Pri príležitosti 70. výročia založenia Etnografického ústavu Srbskej akadémie vied a umení v Belehrade zaslala jeho riaditeľka Dr. Dragana Radojičić poďakovanie Ústavu etnológie SAV za „plodnú a úspešnú spoluprácu a dlhoročnú aktivitu na spoločných projektoch.“