Konferencia Migrácia študentov z Ukrajiny do Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska: perspektívy ľudského kapitálu.

Dňa 5. júna 2018 sa tematický expert projektu DRIM (Podunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov - Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants) RNDr. Boris Divinský zúčastnil v mene slovenského partnera projektu - Ústavu etnológie SAV - na medzinárodnej konferencii nazvanej Migrácia študentov z Ukrajiny do Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska: perspektívy ľudského kapitálu. Konferencia bola zorganizovaná Výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Okrem iných zaujímavých faktov a zistení plénum dokumentovalo u zahraničných študentov študujúcich v SR urgentnú potrebu lepších informácií, týkajúcich sa najmä procedúry udeľovania povolení na pobyt v krajine, vzdelávania, pracovných podmienok a bývania. V tomto kontexte tematický expert Boris Divinský oboznámil prítomných vybraných reprezentantov verejnej sféry a think-tankov o prebiehajúcom projekte DRIM, zameranom práve na zvýšenie kvality poskytovaných informácií migrantom (aj) v SR. Súčasne Boris Divinský distribuoval na mieste čerstvo vytlačené propagačné materiály v slovenskom jazyku - skladačky a letáky - o podstate, cieľoch, aktivitách a výstupoch projektu DRIM. Zároveň bolo s riaditeľom Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. pánom Dulebom predbežne dohodnuté osobné stretnutie v blízkej budúcnosti s úmyslom prediskutovať možnú spoluprácu.

 

http://www.sfpa.sk/event/ua-students-migration-to-pl-cz-sk-and-hu-human-capital-perspectives/

Foto: Tematický expert DRIM Boris Divinský spolu s organizátorom konferencie riaditeľom Výskumného centra SFPA p. Alexandrom Dulebom

Galéria: 
Nie