Júlia Holaňová, Mgr.

antropológia inštitúcie, staroba

e-mail: julia.holanova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

VŠ vzdelanie: Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor: etnológia, Bratislava 2014, 2017
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2017), Bc. (2014)
Komunikačné jazyky: anglický
Rok nástupu na doktorandské štúdium: 2017

Vedecké projekty

Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku. Projekt VEGA 2/0050/16, 2016 – 2019

STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie. APVV-15-0184, 2016 – 2020