Vedecká rada

Vedecká rada Ústavu etnológie SAV je odborný orgán inštitúcie s kompetenciami v oblasti koncepcie vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia, ako aj v procese hodnotenia účinnosti riadenia organizácie.
Schvaľuje návrhy projektov a školiteľov Ústavu etnológie SAV pre študijné odbory v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení. Od roku 2001 zriadila Vedecká rada odborné semináre Ústavu etnológie SAV. Ich cieľom je rozvíjať vedecké myslenie na pracovisku a zabezpečiť informovanosť o projektoch a úlohách pracovníkov a pracovníčiek ústav
 

Predsedníčka vedeckej rady

PhDr. G. Kiliánová, CSc.
tel.: 02-5296 4707, kl. 110
​e-mail: gabriela.kilianova@savba.sk
 

Tajomníčka vedeckej rady

 Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
tel.: 02-5296 4707, kl. 111
e-mail: lubica.herzanova@savba.sk

Vedecká rada

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Mgr. Andrej Findor, PhD. (Fakulta ekonomických a sociálnych vied UK, externý člen)
Mgr. Jana Nosková, PhD. (Etnologický ustav AV ČR, Brno, externá členka)

Zobraziť plávajúce menu