Tomáš Kubisa, PhDr

Vedecké archívy ÚEt SAV

email: tomas.kubisa@savba.sk
tel: 02-5296 4707, kl. 105;

VŠ vzdelanie: odbor Etnológia a mimoeurópske štúdia, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2009
Rigorózne konanie: Ústav etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta univerzity Karlovej, Praha 2010
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. 2009, PhDr. 2010
Komunikačné jazyky: Anglický (C1), Ruský (B1), Čínsky (A2) 
Rok nástupu do ústavu: 2017

Odborná činnosť

správa vedeckých archívov