Semináre

Odborný seminár 30. 6. 2015

30. 6. 2015

Ústav etnológie SAV Vás pozýva na Odborný seminár na tému "Inter-ethnic and intra-ethnic relationships and boundaries in the post-war context: fieldwork with a Serbian community of southeast Kosovo".

Návrhy projektov doktorandského seminára po prvom roku PhD. štúdia

28. 4. 2015

Ústav etnológie SAV Vás pozýva na odborný seminár, na ktorom budú prezentované Návrhy projektov doktorandského seminára po prvom roku PhD. štúdia.

Prezentácia grantového projektu VEGA

24. 2. 2015

Ústav etnológie SAV Vás pozýva na prezentáciu grantového projektu VEGA "Rómovia v majoritnej spoločnosti: výskum modelov vzájomného spolužitia" riešeného v ÚEt SAV v rokoch 2011 – 2014 pod vedením Mgr. Tatiany Podolinskej, PhD. 

Odborný seminár 27. 1. 2015

27. 1. 2015

Útav etnológie SAV Vás pozýva na odborný seminár, ktorého obsahom bude prezentácia Mgr. Vladimíra Bahnu, PhD. a jeho skúseností zo stáže v projekte LEVYNA.

Odborný seminár 23. 9. 2014

23. 9. 2014 o 13.00

23. septembra 2014 o 13.00 hodine sa v pracovni riaditeľky Ústavu etnológie SAV uskutoční pravidelný odborný seminár ÚEt SAV. Na podujatí budú prezentované dva aktuálne projekty VEGA.

Odborný seminár 24. 6. 2014

24. 6. 2014 o 13.00

Dňa 24. júna 2014 sa o 13.00 hodine sa uskutoční pravidelný odborný seminár ÚEt SAV, kde vystúpia Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., PhDr. Katarína Popelková, CSc. a PhDr. Juraj Zajonc, CSc.

Odborný seminár 27. 5. 2014

27. 5. 2014 o 13.00

27. mája o 13.00 hodine sa uskutoční pravidelný odborný seminár Ústavu etnológie SAV, na ktorom vystúpi Robin Gwyndaf, PhD. z Národného historického múzea St Fagans.

Odborný seminár 20. 5. 2014

20. 5. 2014 o 13.00

V utorok 20. mája 2014 o 13.00 hodine sa v zasadačke v podkroví  v budove spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej 19 v Bratislave uskutoční pravidelný odborný seminár Ústavu etnológie SAV. 

Odborný seminár 1. 4. 2014

1. 4. 2014 o 13.00

V utorok 1. apríla 2014 sa o 13.00 v zasadačke v podkroví budovy spoločensko-vedných ústavov SAV na Klemensovej 19 uskutoční pravidelný Odborný seminár Ústavu etnológie SAV.

Odborný seminár 30. 1. 2014

30. 1. 2014 o 16.00

30. januára 2014 o 16.00 hodine v zasadačke v podkroví v budove spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava vystúpia Assoc. Prof. Elena Marušiaková a Assoc. Prof. Vesselin Popov z Ústavu etnológie a folklórnych štúdií s etnografickým múzeom Bulharskej akadémie na tému rozmanitosti moslimských Rómov, špecifickosti "každodenného islamu" a náboženského synkretizmu ako súčasti ich každodenného života a obradov.