Radoslava Semanová, Mgr.

subkultúry, identita, socializmus, totalitná moc

e-mail: radoslava.semanova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

VŠ vzdelanie: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, odbor: religionistika, Prešov 2011, Filozofická fakulta Masarykovej univerzity, odbor: religionistika, Brno 2014
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2014), Bc. (2011)
Komunikačné jazyky: anglický
Rok nástupu na doktorandské štúdium: 2015