Medzinárodné

Školenia pre digitálnych vedcov: Výmena vedomostí medzi V4 a Rakúskom

2018 - 2020

International Visegrad Fund projekt
Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria
Nositeľ projektu: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Mgr. Andrej Gogora, PhD.
Evidenčné číslo projektu: 21820079
 

Migrácie a kultúrne interakcie (bulharsko-slovenské paralely)

2015 - 2017

Bilaterálny projekt
Migrations and Cultural Interactions (Bulgarian-Slovak parallels)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

InovEduc - Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev

2015 - 2017

Medzinárodný projekt
InovEduc - Innovative Methods in Education for Supporting Partnerships
Nositeľ projektu: Paneurópska vysoká škola n.o., Bratislava
Evidenčné číslo projektu: CBC01008; Nórske granty; SK08 Cezhraničná spolupráca 

Ageizmus - multinárodná interdisciplinárna perspektíva

2014 - 2018

Akcia COST
Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective
Nositeľ projektu: Bar Ilan University, Social work, 52900 Ramat Gan Israel
Meno riešiteľky v UESA SAV:  Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Evidenčné číslo projektu: COST Action IS 1402

Komparatívna analýza sprisahaneckých teórií

2016 - 2020

Akcia COST
Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT)
Nositeľ projektu: Eberhard Karls Universität Tübingen, Nemecko
Meno riešiteľky v UESA SAV:  Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

Dunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov

2017 - 2019

Danube Transnational Program project for Economic Integration of Migrants
Nositeľ projektu: Výskumné centrum Slovinskej akadémie vied a umení v Ľubľane
Meno riešiteľky v UESA SAV: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Evidenčné číslo projektu: DTP1-1-183-4.1

Institut za folklor, BAN, Sofia, Bulharsko

1997 - 2000

Medzinárodná dohoda
Téma: Etnologické aspekty transformácie kultúr Slovenska a Bulharska. Problémy etnokultúrnej identity.

MTA, Néprajzi Kutató Intézet, Budapešť, Maďarsko

1995 - 2000

Medzinárodná dohoda
Platnosť dohody: 1995-2000

Mitteleuropa – Osteuropa. Oldenburger Forschungen zur Kulturgeschichte Ostmitteleuropas

2000

Medzinárodný projekt
Koordinujúca inštitúcia: Bundesinstitut für Ostdeutsche Kultur und Geschichte an der Calrvon Ossietzky Universität, Oldenburg, Nemecko
Odborný garant: Dr. Kurt Dröge, Universität Oldenburg

Historische Stereotypenforschung

1997 - 2000

Medzinárodný projekt
Koordinujúca inštitúcia: Universität Oldenburg, SRN
Koordinátorka za slovenskú stranu: PhDr. Elena Mannová, CSc., HÚ SAV