Orgány

Riaditeľka ÚESA SAV, v. v. i.

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
tel.: 02-52964707, klapka 104
e-mail: tatiana.podolinska@savba.sk
 

Zástupkyňa riaditeľky ÚESA SAV, v. v. i.

Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
tel.: 02-52964707, klapka 102
e-mail: zuzana.panczova@savba.sk
 

Správna rada ÚESA SAV, v. v. i.

(13.7.2018 - 12.7.2023)

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD. (predsedníčka)
Doc., PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.
Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
Daniel Luther, CSc.
Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

Dokumenty

Vedecká rada ÚESA SAV, v. v. i. 

PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. (predsedníčka),
Mgr. Andrej Findor, PhD.
Mgr. Jana Nosková, PhD.
PhDr. Monika Vrzgulová, CSs.
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.

Dokumenty

Dozorná rada ÚESA SAV, v. v. i.

Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.,
Doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.,
Ing. Iveta Školkayová

Dokumenty 

Zobraziť plávajúce menu