Odborní pracovníci

Knižnica ÚEt SAV
Kontakt

email: andrea.kalivodova@savba.sk, uetkniznica@savba.sk
tel: 02-5296 4707, kl. 103

Vedecké archívy ÚEt SAV
Kontakt

email: tomas.kubisa@savba.sk
tel: 02-5296 4707, kl. 105;

Slovenský národopis
Kontakt

email: vladimir.potancok@savba.sk
tel: 0907/402675

spoločenské vzťahy a inštitúcie, rodinné vzťahy a výchova, hodnotové orientácie, emigrácia, digitalizácia archívnych dokumentov
Kontakt

e-mail: dusan.ratica@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 113