Nové výzvy v oblasti ochrany jazykov národnostných menšín

Tomáš Hrustič sa v piatok, 26. 10. 2018 zúčastnil medzinárodného workshopu Nové výzvy v oblasti ochrany jazykov národnostných menšín, ktoré organizoval Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky pod záštitou Gábora Gála, ministra spravodlivosti SR.
Workshop mal za cieľ okrem iného identifikovať podmienky a limity aplikácie jazykových práv národnostných menšín v jednotlivých európskych krajinách a na Slovensku a hľadať nové nástroje uplatňovania jazykových práv národnostných menšín. Tomáš Hrustič z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV na podujatí moderoval prvý panel s názvom Menšiny a menšinové jazyky v meniacej sa Európe. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne národnostných menšín, orgánov štátnej a verejnej správy a samosprávy, vysokých škôl a vedeckých pracovísk a širokej odbornej i laickej verejnosti so záujmom o otázky participácie národnostných menšín.
Galéria: 
Nie