Národná stratégia o možnostiach, využiteľnosti a udržateľnosti webového portálu Podunajský kompas

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, ktorý realizuje poslednú fázu medzinárodného projektu Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (DRIM) venovaného ekonomickej integrácii migrantov, pripravil Národnú stratégiu o možnostiach, využiteľnosti a udržateľnosti webového portálu Podunajský kompas, ktorá je určená aktérom (stakeholderom) v oblasti migrácie a integrácie na Slovensku. V prípade záujmu o stratégiu nahliadnite do anglického originálu alebo do skrátenej slovenskej verzie.
 

Nie