​Mýtus - „realita” - identita : socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti.


SOUKUPOVÁ, Blanka - LUTHER, Daniel, SALNER, Peter(eds.) ​Mýtus - „realita” - identita : socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2014. 207 s. Urbánní studie, 8. ISBN 978-8087398-69-2.
 

Kniha predstavuje netradičný pokus podať dejiny tzv. reálneho socializmu prostredníctvom dobových mýtov vo vybraných mestách strednej Európy (Praha, Varšava, Krakov, Bratislava, Písek). Jednotlivé štúdie takto približujú dramatické procesy, ktoré prebiehali pod pokrievkou uniformnej šedivosti a riadenej unifikácie a dávali skúmaným mestám nové významy. Publikáciu dopĺňa štúdia o postavení menšín v „kapitalistickej“ Viedni.
Menu?: 
Nie