Mária Zvalená, Mgr.

ornament, identita, vizuálna antropológia

e-mail: maria.zvalena@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, odbor: etnológia a folkloristika, Nitra, 2013, 2015
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2015), Bc. (2013)
Komunikačné jazyky: anglický
Rok nástupu na doktorandské štúdium: 2015