Konferencie

Doktorandská konferencia - prezentácie projektov dizertačných prác

9.6.2015

Ústav etnológie Vás pozýva na doktorandskú konferenciu - prezentácie projektov dizertačných prác. Konferencia sa uskutoční 9.6.2015 o 13.00 hod v zasadačke v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava.

“Insiders” and “Outsiders” of Identity Games. European Policies Towards Roma, Central and Eastern European Case

15. - 16.6.2015

Ústav etnológie SAV v spolupráci s Univerzitou v Södertörne (Huddinge, Švédsko) organizuje medzinárodný workshop, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. - 16. júna 2015 v Štokholme. 

Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. storočí

20. – 21. 11. 2014

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Dokumentačným strediskom holokaustu a Židovskou náboženskou obcou v Bratislave Vás organizovali
konferenciu Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. storočí, ktorá sa uskutočnila v Bratislave (Panenská 4).

Svetový kongres medzinárodnej Spoločnosti pre rómske štúdiá v Bratislave

11.-13.9.2014

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku organizuje v dňoch 11.-13.9. na Fakulte sociálnych a ekonomických vied v Bratislave (Mlynské Luhy 4) svetový kongres medzinárodnej Spoločnosti pre rómske štúdiá (Gypsy Lore Society, GLS). 

Mýty a "realita" socialistických metropolí

23.-24.9.2014

Ústav etnológie SAV v spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovej v Prahe a so Židovskou náboženskou obcou v Bratislave organizuje medzinárodnú konferenciu Mýty a "realita" socialistických metropolí. Konceptualizace měst v boji o novou přítomnost a šťastnou budoucnost.

The Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Gypsy-Romani Studies

11. - 13.9.2014

The Gypsy Lore Society (GLS) is an international association of persons interested in Gypsy and Traveller Studies. It was founded in Great Britain in 1888. Since 1989 it has been headquartered in the United States. Its goals include promotion of the study of Gypsy, Traveller, and analogous peripatetic cultures worldwide; dissemination of accurate information aimed at increasing understanding of these cultures in their diverse forms; and establishment of closer contacts among scholars studying any aspects of these cultures

 

Experimenty v teréne a etnografia: metodologické prístupy

16. - 17.6.2014

Konferencia Experimenty v teréne a etnografia: metodologické prístupy sa uskutočnila 16. a 17. júna 2014 na Ústave etnológie SAV v spolupráci so Slovenskou asociáciou slovenských antropológov a Centrom kognitívnej antropológie FSEV UK.

Folk Knowledge: Models and Concepts

26.-28.3. 2013

Medzinárodná konferencia k projektu VEGA Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky organizovaná Ústavom etnológie SAV. Úvodné prednášky k podujatiu uviedli prof. Anthony Good, prof. John Eade a Dr. William (Lee) W. McCorkle.
Miesto konania: Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe

2.12–3.12. 2012

Medzinárodná konferencia organizovaná Ústavom etnológie SAV v Bratislave a Dokumentačným strediskom holokaust. Podujatie podporili Úrad vlády SR, Ministerstvo školstva SR a Rada pre odškodnenie obetí holokaustu na Slovensku. Zúčastnilo sa ho 17 účastníkov.
Miesto konania: Crowne Plaza, Bratislava

Možnosti inklúzie a komunitné skúsenosti ľudí v rómskych osadách

7.12.2012

Odborná konferencia, ktorú zorganizoval Ústav etnológie SAV v spolupráci s Nadáciou Friedrich Ebert Stiftung.
Miesto konania: Bratislava