Komparatívna analýza sprisahaneckých teórií

Akcia COST

Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT)

Nositeľ projektu: Eberhard Karls Universität Tübingen, Nemecko

Meno riešiteľky v UESA SAV:  Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

Evidenčné číslo projektu: COST Action CA15101

Trvanie projektu: 01.04.2016 - 31.03.2020