Katarína Rabatinová, Mgr.

rituály prechodu, slovesný folklór (súčasné povesti a fámy), subkultúry mládeže

e-mail: katarina.rabatinova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, odbor: etnológia a etnomuzikológia, Nitra 2010, 2012 
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2012), Bc. (2010)
Komunikačné jazyky: anglický
Rok nástupu na doktorandské štúdium: 2014

 

Vedecké projekty

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku; projekt VEGA 2/0088/14; vedúca projektu K. Popelková; 2014-2016; členka tímu od roku 2015
 

Pedagogická činnosť

Participácia na kurze Orálna história vedenom doc. PhDr. Hlôškovou, CSc., Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (letný semester 2015/2016).

Participácia na kurze Druhy a žánre folklóru vedenom Mgr. Žeňuchovou PhD., Katedra etnológie a folkloristiky, Filozofická fakulta UKF v Nitre (letný semester 2015/2016).  


Iná činnosť

Členka CGS - Copernicus Graduate School.

Členka Národopisnej spoločnosti Slovenska.

 

Bibliografia

Vedecké štúdie a odborné články

RABATINOVÁ, K. Súčasné povesti a fámy. In Folklór, 2015, roč. V., č. 1, s. 20-21.
 
RABATINOVÁ, K. Súčasné povesti a fámy s xenofóbnym podtextom (Na príklade materiálu získaného v urbánnom prostredí Žiliny). In Slovenský národopis, 2015, roč. 63, č. 3, s. 233-245.
 
RABATINOVÁ, K. Rituálne aktivity spojené so vstupom do dospelosti. Komparácia rituálnych aktivít na základe rodových odlišností. In Výzvy doktorandského štúdia etnológie. Zborník z konferencie ,,Doktorandské štúdium a výskum v medzinárodnom kontexte – otázky, trendy, perspektívy“. Ed. R. Hlúšek. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. ISBN 978-80-8105-711-3, s. 105-115. 

RABATINOVÁ, K. 2012. Súčasné povesti a fámy v urbánnom prostredí Žiliny. In Etnologické rozpravy. 2012, roč. XIX, číslo 1-2, s. 103-132. ISSN 1 335-5074.

Iné texty

RABATINOVÁ, K.  J. Botík: Hrušov a Hrušovčania. In Slovenský národopis, 2015, roč. 63, č. 1, s. 100-102. 

RABATINOVÁ, K. 6th Copernicus Graduate School Seminar, Minorities in (Central) Europe with special focus on Roma (27. - 29. Apríl 2016, Warsaw, Poland). In Slovenský národopis, 2016, roč. 64, č. 2, s. 251-253. 

RABATINOVÁ, K. J. Pospíšilová (Ed.), K. Altman (Ed.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve měste pod Špilberkem. In Slovenský národopis, 2016, roč. 64, č. 3, s. 385-388.

RABATINOVÁ, K. Report from the European Researchers´ Night, the Heart and Brain of Slovak Science (30. September, Bratislava). In Slovenský národopis, 2016, roč. 64, č. 4, s. 539-540.

Rozhovor: RABATINOVÁ, K. Etnologička o najstrašnejších slovenských povestiach a fámach: V tobogane ukryli žiletky. In Topky [online]. 17.11. 2016. Dostupné online tu.