Kariéra

Prebiehajúce výberové konania

Ústav etnológie SAV vypisuje výberové konanie na miesto odborného pracovníka / pracovníčky na pozíciu dokumentarista /dokumentaristka Vedeckých archívov Ústavu etnológie SAV s predpokladaným 100 %  úväzkom.

Pracovným zameraním sú činnosti v oblasti budovania, ochrany a sprístupňovania archívnych fondov vrátane spracovania súborov metadát a vedenia príslušnej agendy. Súčasťou odborného rastu bude výhľadová participácia na medzinárodných projektoch zameraných na digitalizáciu a ochranu kultúrneho dedičstva.
Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené VŠ vzdelanie v oblasti etnológia a/alebo kultúrna antropológia, výhodou sú praktické skúsenosti z oblasti digitalizácie dát. Podmienkou je základná znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na komunikačnej úrovni.

Požadované materiály: štruktúrovaný životopis a motivačný list.
Záujemcovia/záujemkyne o miesto zašlú oba tieto dokumenty v elektronickej podobe na adresy: uetnsekr@savba.sktatiana.podolinska@savba.sk, predmet správy: „dokumentácia konkurz“ do 20.4.2017.

Termín konania výberového konania bude uchádzačom oznámený.


Ústav etnológie SAV vypisuje výberové konanie na miesto vedúceho Informačno-dokumentačného útvaru ÚEt SAV s predpokladaným 100 % úväzkom.

Pracovným zameraním bude koordinácia a metodické usmerňovanie kontinuálneho budovania vedeckých archívnych fondov ÚEt SAV so zameraním na ich digitalizáciu s výhľadom ich napojenia do jestvujúcich európskych databázových infraštruktúr v sociálnych a humanitných vedách.
Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené PhD. štúdium v spoločenských alebo humanitných vedách, aktívna znalosť anglického jazyka, znalosti a zručnosti v oblasti tvorby, správy a používania databázových systémov.

Požadované materiály: štruktúrovaný životopis a motivačný list. Záujemcovia/záujemkyne o miesto zašlú oba tieto dokumenty v elektronickej podobe na adresy: uetnsekr@savba.sktatiana.podolinska@savba.sk, predmet správy: „digitalizácia konkurz“ do 20.4.2017.

Termín konania výberového konania bude uchádzačom oznámený.

Ukončené výberové konania

Ústav etnológie SAV hľadá na 100 % pracovný úväzok odborného pracovníka/pracovníčku na pozíciu riešiteľ/riešiteľka vedeckého projektu s vykonávaním koordinácie a administrovania vedeckých úloh európskeho projektu v rámci schémy INTERREG na obdobie od 15. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Projekt je zameraný na tvorbu nadnárodného internetového portálu s problematikou možností zamestnávania migrantov v krajinách povodia rieky Dunaj. Viac informácii o projekte v Implementačnom manuále TU v ďalších relevantných dokumentoch k implementácii TU a v informáciách o Danube Transnational Programme TU.

Požiadavky na uchádzača/uchádzačku sú prax pri riešení medzinárodných projektov a expertnosť v problematike migrácia.

Záujemcovia/záujemkyne o miesto zašlú svoj profesijný životopis, event. odkaz na stránku s publikačnou činnosťou, na adresu: uetnsekr@savba.sktatiana.podolinska@savba.sk do 5. 1. 2016.

Konkurz na obsadenie miesta obsadzovaného výberovým konaním sa uskutoční v Ústave etnológie SAV na Klemensovej 19 v Bratislave dňa 10. 1. 2016. Vybraní uchádzači budú včas oboznámení s termínom osobného stretnutia a pozvaní na konkurz.

Zobraziť plávajúce menu