Ingrid Kostovská, PhDr.

Vedecké archívy ÚEt SAV

email: ingrid.kostovska@savba.sk
tel: 02-5296 4707, kl. 105; 02-5292 6448, kl. 105

VŠ vzdelanie: odbor národopis, Filozofická fakulta UK, Bratislava, 1976
Komunikačné jazyky: anglický
Rok nástupu do ústavu: 1973


Odborná činnosť

  • správa vedeckých archívov