Dunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov

Projekt Dunajskeho nadnárodného programu 2014 -2020

Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants

Nositeľ projektu: Výskumné centrum Slovinskej akadémie vied a umení v Ľubľane

Meno riešiteľa v ÚEt SAV: Mgr. Tatiana. Podolinská, PhD.

Evidenčné číslo projektu: DTP1-1-183-4.1