Doktorandi

etnická identifikácia, reprezentácie, Slováci žijúci v zahraničí, krajanská politika, agenda-setting, angažovaná antropológia, organizácie
Kontakt

e-mail: natalia.blahova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

etnolingvistika, ľudová kultúra, príslovia, paremiológia, parémie
Kontakt

e-mail: kristina.bobekova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

štúdium naratívov (súčasné povesti a fámy), tanečný folklór a tanečný folklorizmus, občianske združenia
Kontakt

e-mail: lucia.ditmarova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

štúdium naratívov – oral history, identita, etnické stereotypy, Rómovia, Židia, interetnické kontakty
Kontakt

e-mail: magdalena.kusa@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl.108

rituály prechodu, slovesný folklór (súčasné povesti a fámy), subkultúry mládeže
Kontakt

e-mail: katarina.rabatinova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

subkultúry, identita, socializmus, totalitná moc
Kontakt

e-mail: radoslava.semanova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

olašskí Rómovia, rodinný a spoločenský život Rómov, rodina a príbuzenstvo
Kontakt

e-mail: ivana.susterova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

urbánna etnológia, dobrovoľníctvo, občiansky aktivizmus
Kontakt

e-mail: tomas.winkler@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

ornament, identita, vizuálna antropológia
Kontakt

e-mail: maria.zvalena@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108