Ďalšie podujatia

Kultúrna diverzita: Globálne a lokálne v slovenských mestách

10.11.2009

Odborný workshop členov a členiek projektu VEGA, ktorý organizačne zabezpečil Ústav etnológie SAV  v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Svet na odchode. Roľnícka civilizácia Slovenska na prelome 19. a 20. storočia

9.11.2009 - 31.5.2010

Dňa 19. 11. 2009 bola v Slovenskom národnom múzeu v Martine sprístupnená výstava Svet na odchode (roľnícka civilizácia Slovenska na prelome 19. a 20. storočia).

Autormi tohto výstavného titulu boli PhDr. Peter Slavkovský, DrSc, pracovník Ústavu Etnológie SAV, PhDr. Daša Ferklová a Mgr. Barbora Pekariková, odborné pracovníčky múzea. Otvorenie výstavy bolo spojené s prezentáciou knihy Petra Slavkovského: Svet na odchode; Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. 

Sustainable Diversity in a Glocalising World: Global vs Local in Postsocialist Cities of Central and Eastern Europe

8.11.-9.11. 2009

Medzinárodný workshop 6. rámcového programu EÚ, SUS.DIV:Sustainable Diversity in a Glocalising World: Global vs. Local in Postsocialist Cities of Central and Eastern Europe. 
Miesto konania: Bratislava

Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre

4.–5.11. 2008

Odborné sympózium zorganizoval Ústav etnológie SAV v Bratislave.
Miesto konania: Pezinok

K príprave atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi

24.10. 2008

Odborné sympózium zorganizovala Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava

4. Generálne zhromaždenie riešiteľov výskumnej úlohy 6. rámcového projektu EÚ: „Udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete“

3.–5.9. 2008

4. Generálne zhromaždenie riešiteľov výskumnej úlohy 6. rámcového projektu EÚ: „Udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete“.
Miesto konania: Bratislava

Od skupín ku kategóriám. Kognitívny obrat v štúdiu etnicity

23.9. 2008

Prednášky, diskusie a konzultácie s americkým sociálnym antropológom Rogersom Brubakerom.
Miesto: Bratislava

O výstavách po výstave

31.3. 2008

Odborné sympózium zorganizovalo Slovenské národné múzeum v Bratislave v spolupráci s Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava

Chute a vône Slovenska

28.11.2007-14.4.2008

Výstava Chute a vône Slovenska priblížila tradície kulinárskej kultúry na Slovensku.

Podujatie sa zameralo na osobitosti tradičnej kuchyne Slovákov, Maďarov, Nemcov, Chorvátov, Ukrajincov, Rusínov, Rómov, Židov a Čechov pri rôznych príležitostiach, napríklad svadbe, hodoch či Štedrom večere.

Authority and Expectation: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe

10.–12. 5. 2007

Medzinárodný workshop organizovaný Ústavom etnológie SAV v Bratislava v spolupráci niekoľkými zahraničnými inštitúciami.
Miesto konania: Bratislava