Ďalšie podujatia

Etnofolk - Project and Steering Committee meeting

18.4.2013

V Budapešti sa 18. apríla 2013 uskutočnilo zasadnutie riešiteľov a riešiteliek medzinárodného projektu „Ochrana a rozvíjanie kultúrneho dedičstva ľudovej kultúry v Strednej Európe“ (Etnofolk), ktorý je súčasťou programu Central Europe v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ.
Miesto konania: Budapešť

Holokaust ako rámec dobra a zla

19.12.2012

Vedecké podujatie Holokaust ako rámec dobra a zla zorganizoval Ústav etnológie SAV a Dokumentačné stredisko holokaustu.
Miesto konania: Bratislava

Katarína Popelková v Živej Vœdičke

21.11.2012

21.11. 2012 sa PhDr. Katarína Popelková CSc. zúčastnila videodiskusie Dáta a dátové archívy pre kvalitnú vedu. Program bol zameraný na tému tvorby a sprístupnenia vedeckých archívov.

Prezentácia publikácií Zuzany Profantovej

12.11.2012

Prezentácia publikácií Ústavu etnológie SAV: Od folklóru k literárnemu folklorizmu a Žili sme v socializme I.
Miesto konania: Bratislava

Folkcool

23.10. 2012

Spoločensko-zábavný večer pri príležitosti aktuálneho čísla Slovenského Národopisu (SN 3/2012), venovaného rôznym formám ľudového divadla. Podujatie zorganizoval Slovenský ľudový a umelecký kolektív v spolupráci s Ústavom etnológie SAV. 
Miesto konania: Bratislava - Rusovce

Odborný seminár s prednáškou Thomasa E. Lawsona

18.10.2012

Odborný seminár s prednáškou Thomasa E. Lawsona, honorárneho profesora Institute of Cognition and Culture na Queen's University v Belfaste.
Miesto konania: Bratislava

​ETNOFOLK M12 meeting

19.04.-20.04.2012

Plánované priebežné stretnutie predstaviteľov kooperujúcich inštitúcií a riešiteľov medzinárodného projektu spojené s odbornými workshopmi a organizačnými poradami. Miesto konania: Bratislava

​Národný konzultačný panel Kultúrne dedičstvo

16.3.2012

Vedecká konferencia, ktorej hlavným organizátorom bola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Miesto konania: Banská Bystrica

Záverečný workshop k projektu SIRONA (Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou)

11.10. 2010

Záverečný workshop k projektu SIRONA (Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou), organizovaný Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava

Svet na odchode. Roľnícka civilizácia Slovenska na prelome 19. a 20. storočia

9.11.2009 - 31.5.2010

Dňa 19. 11. 2009 bola v Slovenskom národnom múzeu v Martine sprístupnená výstava Svet na odchode (roľnícka civilizácia Slovenska na prelome 19. a 20. storočia).

Autormi tohto výstavného titulu boli PhDr. Peter Slavkovský, DrSc, pracovník Ústavu Etnológie SAV, PhDr. Daša Ferklová a Mgr. Barbora Pekariková, odborné pracovníčky múzea. Otvorenie výstavy bolo spojené s prezentáciou knihy Petra Slavkovského: Svet na odchode; Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe.