Ďalšie podujatia

Diskusný workshop: sprisahanecké teórie z pohľadu spoločenskovedných disciplín

11.9.2015

Dňa 11. 9. 2015 sa konal diskusný workshop, ktorého účastníci sa venovali téme sprisahaneckých teórií z pohľadu rôznych spoločenskovedných disciplín (etnológia a sociálna história, sociológia, kognitívna antropológia).

Etnografická výstava Lacandónci – poslední praví Mayovia a čarovné Mexiko

28.5. - 14.6.2015

Ústav etnológie SAV sa podielal na vytvorení etnografickej výstavy Lacandónci – poslední  praví Mayovia a čarovné Mexiko. Vernisáž k výstave sa uskutočnila dňa 28. mája 2015 o 17:00 hod v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A v Bratislave.

Interný seminár ÚEt SAV vo Vysokých Tatrách

18. - 20.3.2015

Trojdňové výjazdové podujatie Ústavu etnológie SAV spojené s evaluáciou a koordináciou projektov VEGA riešených v ÚEt SAV v Starej Lesnej.

Prednášky Ústavu etnológie SAV počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014

11. - 12.11.2014

Ústav etnológie SAV v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 organizoval prednášky s názvom HUMORITY k téme Humor a minority. Podujatie tvorili samostatné prednášky vedeckých pracovníkov ÚEt SAV, určené pre verejnosť. Prednášky sa uskutočnili 11. a 12.11.2014 o 13.00 hod.

Výstava ETNOFOLK v SNM v Martine

11.3.2014

Ústav etnológie SAV a SNM v Martine Vás pozývajú na výstavu o medzinárodnom projekte Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe - ETNOFOLK. 

Prezentácia téz doktorandských projektov

10.12.2013, 14:30 hod.

Prezentácie téz dizertačných prác doktorandiek ÚEt SAV a KEKA FIF UK. Podujatie za uskutoční 10.12.2013 o 14:30 v budove spoločensko-vedných ústavov SAV na Klemensovej 19. 

Jesenná žatva v Ústave etnológie SAV

12. 11. 2013

Ústav etnológie SAV Vás v rámci Týždňa vedy a techniky v SR pozýva na podujatie "Jesenná žatva v Ústave etnológie SAV". Verejná prezentácia aktuálnych knižných publikácií pracovníkov Ústavu etnológie SAV sa uskutoční dňa 12. 11. 2013 o 10.00 hodine v priestoch Národného osvetového centra na Nám. SNP č. 12 v Bratislave. 

Horizont 2020 - Informačná prednáška

19.11.2013

Ústav etnológie SAV 19.11.2013 organizoval prednášku Alexandry Bitušíkovej: Horizont 2020 – program Európskej únie na podporu vedy, výskumu a inovácií v období 2014 – 2020 v oblasti socio-ekonomických a humanitných vied. 

Rómovia v majoritnej spoločnosti: formy vzájomného spolužitia

13.11.2013

Ústav etnológie SAV v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku organizuje workshop autorov pripravovanej publikácie "Rómovia v majoritnej spoločnosti: formy vzájomného spolužitia". Workshop sa uskutoční 13.11.2013 od 13:00 - 16:00 hod. v Dome Európskej únie na Palisádach č. 29 v Bratislave. 

Výstava ETNOFOLK

11.11. – 9. 12. 2013

V dňoch 11.11. – 9. 12. 2013 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v Národnom osvetovom centre v Bratislave predstaví širokej verejnosti formou výstavy medzinárodný projekt Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe – ETNOFOLK, realizovaný v rámci programu Central Europe Programme a spolufinancovaný z fondov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).