Ďalšie podujatia

PechaKucha Night Bratislava Vol. 35 Sociálne vedy a umenie

9.11.2016, 20:20-22:00

Ústav etnológie SAV v spolupráci s občianskym združením Soyart v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku pripravuje špeciálnu edíciu PechaKucha Night Bratislava, zameranú na sociálne vedy a umenie. Podujatie sa uskutoční 9.11.2016 od 20:20 v kine Mladosť na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. 

PechaKucha Night vol. 35 Sociálne vedy a umenie nájdete aj na Facebooku TU.

Noc výskumníkov 2016

30.9.2016

Ústav etnológie SAV sa na tohtoročnej Noci výskumníkov 2016 prezentuje stánkom na tému inakosti. Aktivity sú prepojené s témami našich výskumov, ktoré sa snažia odpovedať na otázku “Čo nás odlišuje?”

Správu z podujatia si môžete prečítať TU.

1. letná škola pre PhD študentov NAIRS

22.-25.8.2016

Ústav etnológie SAV v Bratislave, ako jedna z piatich zakladajúcich inštitúcií Siete akademických inštitúcií pre rómske štúdiá (Network of Academic Institutions in Romani Studies - NAIRS), v týchto dňoch organizuje 1. letnú školu doktorandov. Na letnej škole sa zúčastňuje 16 PhD študentov z Fínska, Rumunska, Estónska, Ukrajiny, Srbska, Veľkej Británie, Nórska, Islandu, Českej republiky, Slovenska a Číny, ktorí sa vo svojich výskumoch zameriavajú na výskumy a štúdium romistických tém.

Prezentácia novej publikácie Čierno-biele svety

7.7. o 16:00

Pozývame vás na slávnostnú prezentáciu publikácie Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku (Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič (eds.)). Prezentácia spojená s autogramiádou a diskusiou s autormi sa uskutoční 7.7. o 16:00 hod. v Pálffyho paláci na Zámockej ulici 47 v Bratislave. 

PhD. konferencia 2016

7.6. 2016, 13:00 hod.

Pozývame Vás na tohtoročnú PHD. konferenciu, ktorá sa uskutoční v utorok 7.6. 2016 o 13:00 hod v zasadačke v podkroví v budove spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej 19. 

Laudačný deň k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV

17.6. 2016 od 15:00

Slávnostné stretnutie milovníkov etnológie, na ktorom budeme prezentovať pôsobenie nášho pracoviska a jeho významné výsledky. 

Výstava k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV

17.6. 2016

V polovici júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave uskutočnil slávnostný laudačný deň k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV.

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky ÚEt SAV

24.5. 2016 o 10:00

24.5. 2016 o 10:00 sa bude v zasadačke Filozofického ústavu SAV na 4.poschodí konať výberové konanie riaditeľa/riaditeľky ÚEt SAV za účasti členov a členiek akademickej obce. 

Approach and Experience of Nansen Center for Peace and Dialogue / Prístup a skúsenosti Nansen Center for Peace and Dialogue

2.3. 2016, 10:00-13:00

Ústav etnológie SAV a Nansen Dialogue Network Vás pozývajú 2. 3. 2016 na workshop Approach and Experience of Nansen Center for Peace and Dialogue / Prístup a skúsenosti Nansen Center for Peace and Dialogue. Podujatie sa uskutoční v budove Ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej 19 v zasadačke v podkroví a bude prebiehať v anglickom jazyku.