Bývalí pracovníci

kognitívna antropológia, nadprirodzené predstavy, náboženstvá, narácie, internetová komunikácia
roľnícke a neroľnícke zamestnania, obchod, pracovná migrácia, reklama, endogénny rozvoj vidieka, miestny a regionálny rozvoj
slovesný prejav, folklorizmus, dejiny folkloristiky, orálna história
Vedecké archívy ÚEt SAV
Kontakt

email: ingrid.kostovska@savba.sk
tel: 02-5296 4707, kl. 105; 02-5292 6448, kl. 105

materiálna kultúra, osídlenie, modernizácia, nacionalizmus, etnicita, etnický konflikt
teória a metodológia etnológie a folkloristiky, dejiny folkloristiky, umelecká kultúra, slovesný prejav, mágia slova, identita, orálna história, slavistika, etnolingvistika
materiálna kultúra, spotreba, obchod, nakupovanie, au pair, platené domáce práce, domov
folkloristika, etnológia, redakcia Slovenského národopisu, jazykové korektúry