Bývalí pracovníci

odievanie, bývanie, národnostná politika, slavistika, Slováci v zahraničí
kognitívna antropológia, nadprirodzené predstavy, náboženstvá, narácie, internetová komunikácia
roľnícke a neroľnícke zamestnania, obchod, pracovná migrácia, reklama, endogénny rozvoj vidieka, miestny a regionálny rozvoj
slovesný prejav, folklorizmus, dejiny folkloristiky, orálna história
Vedecké archívy ÚEt SAV
Kontakt

email: ingrid.kostovska@savba.sk
tel: 02-5296 4707, kl. 105; 02-5292 6448, kl. 105

romista, náboženstvo a viera Rómov, rodina a spoločenské vzťahy, rodinné obrady a obyčaje, bývanie, demografický vývoj
Kontakt

e-mail: arne.mann@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 102

materiálna kultúra, osídlenie, modernizácia, nacionalizmus, etnicita, etnický konflikt
teória a metodológia etnológie a folkloristiky, dejiny folkloristiky, umelecká kultúra, slovesný prejav, mágia slova, identita, orálna história, slavistika, etnolingvistika
materiálna kultúra, spotreba, obchod, nakupovanie, au pair, platené domáce práce, domov
agrárna kultúra, roľnícka rodina, migrácia za prácou, Slováci, Slováci v zahraničí
všeobecné otázky etnológie, kulinárna kultúra, etnokartografia, Slováci v zahraničí
Kontakt

e-mail: rastislava.stolicna@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 107

folkloristika, etnológia, redakcia Slovenského národopisu, jazykové korektúry