Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Vydávame už 65. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

Ústav etnológie SAV
má vyše 
70-ročnú históriu

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Vytvorili sme
elektronickú encyklopédiu
o ľudovej kultúre

Naša kolegyňa Ľubica Voľanská bude 18.1. diskutovať v kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši o svojej knihe a problematike staroby a starnutia v súčasnosti. Viac TU

Naša riaditeľka Tatiana Podolinská sa zúčastnila diskusnej relácie "Silná zostava" na RTVS, venovanej téme viery a náboženstva na Slovensku.  Záznam relácie nájdete TU

ÚEt SAV ako partner medzinárodného projektu DRIM (DTP1-1-183-4.1) želá, aby sa v novom roku 2018 darilo nielen projektu a jeho partnerom, ale aj jeho potenciálnym používateľom.

Ústav etnológie SAV želá svojim súčasným aj bývalým pracovníkom,
pracovným partnerom a fanušikom krásne sviatky
a všetko dobré v novom roku 2018.

V piatok 22.12. o 21:00 odvysiela RTVS na Dvojke dokumentárny film našej kolegyne Sone G. Lutherovej Zatopené. Upútavka TU

Projekty

Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

2010 - 2012

Popularizačný projekt elektronickej encyklopédie Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom
Hlavná redaktorka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Trvanie projektu: 2010 - 2012

Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí

2017 – 2020

VEGA projekt
From technology to decoration: An ethnological perspective of the manufacturing and meaning of items
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0155/17

Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)

2017 – 2020

VEGA projekt
Holidays and rituals – Their social context and functions (Slovakia, 21st century)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0062/17

Publikácie

SLOVENSKÝ NÁRODOPIS 4/2017

V posledný deň Starého roka si ešte stihnete prelistovať najnovšie číslo Slovenského národopisu, ktoré je v anglickom jazyku a celé je venované aktuálnej problematike migrácií. Štastný Nový rok 2018!

​Mýtus - „realita” - identita : socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti.

SOUKUPOVÁ, Blanka - LUTHER, Daniel, SALNER, Peter(eds.) ​Mýtus - „realita” - identita : socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2014. 207 s. Urbánní studie, 8. ISBN 978-8087398-69-2.

​Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století.

VRZGULOVÁ, Monika - KUBáTOVá, Hana a kol.:: Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. 239 s. ISBN 978-80-246-3461-6.