Error message

 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Online publications

Investigaciones antropológicas en la comunidad contemporánea de Uaxactún: Capítulo XXVII [Antropological Survey in Recent Community in Uaxactún: Chapter XXVII]

PODOLINSKÁ, T. – ČISÁRIK, D. Investigaciones antropológicas en la comunidad contemporánea de Uaxactún: Capítulo XXVII [Antropological Survey in Recent Community in Uaxactún: Chapter XXVII]. In Nuevas Excavaciones en Uaxactun VII – Temporada 2014. M. Kováč, S. A. Najarro, T. Drápela (eds.). Bratislava: Centre for Mesoamerican Studies, Comenius University, Chronos, 2015, pp. 589-656. ISBN978-80-89027-43-9.

The Black and White Worlds

PODOLINSKÁ, Tatiana - HRUSTIČ, Tomáš (Eds.): Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku [The Black and White Worlds. Roma people in the Majority Society in Slovakia]. Bratislava: Veda, 2016. 595 pp. ISBN 978-80-224-1413-5.

We Used to Live in Socialism II. Helena: A Biographic Approach to the Ethnology of Daily Life

PROFANTOVÁ, Zuzana: Žili sme v socializme II. Helena: Biografický prístup v etnológii každodennosti [We Used to Live in Socialism II. Helena: A Biographic Approach to the Ethnology of Daily Life]. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2015. 254 pp. ISBN 978-80-88997-58-0.

Narrative Songs about Robbers: A Contribution to the Comparison Study

BURLASOVÁ, Soňa: Naratívne piesne o zbojníkoch: Príspevok k porovnávaciemu štúdiu [Narrative Songs about Robbers: A Contribution to the Comparison Study]. Editor: Eva Krekovičová. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2015. 118 pp. Ethnological Studies, 22. ISBN 978-80-970975-4-7.

Integration of People under International Protection in Slovakia: Seeking Solutions

HLINČÍKOVÁ, Miroslava - SEKULOVÁ, Martina: Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk [Integration of People under International Protection in Slovakia: Seeking Solutions]. Bratislava: Institute For Public Affairs, 2015. 181 pp. ISBN 978-80-89345-52-6.

Slovak Ethnology 1953-2002: Bibliography

ZAJONC, Juraj - MÉSZÁROSOVÁ, Marianna - KOSTOVSKÁ, Ingrid: Slovenský národopis 1953-2002: Bibliografia [Slovak Ethnology 1953-2002: Bibliography]. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2013. 400 pp. ISBN 978-80-88997-53-5.

What Is a Holiday in the 21st Century in Slovakia?

POPELKOVÁ, Katarína et al.: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? [What Is a Holiday in the 21st Century in Slovakia?]. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2014. 320 pp. Ethnological Studies, 21. ISBN 978-80-970975-3-0.
 

Cultural and Social Diversity in Slovakia IV. Social Changes and Adaptation

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra - LUTHER, Daniel (Eds.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia [Cultural and Social Diversity in Slovakia IV. Social Changes and Adaptation]. Banská Bystrica: Matej Bel University, Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2013.

The Authority of a Symbol

VANOVIČOVÁ, Zora: Autorita symbolu [The Authority of a Symbol]. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2014. 117 pp. Ethnological Studies, 20. ISBN 978-80-970975-2-3.
 

Folklore and Folklore Studies in the World of Postmodernism

Folklór a folkloristika vo svete postmoderny: XV. Medzinárodný zjazd slavistov Minsk 2013 [Folklore and Folklore Studies in the World of Postmodernism]. Editor: Zuzana Profantová. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2013. 139 pp. ISBN 978-80-88997-51-1.