Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Obmedzenie prevádzky ÚESA SAV v období 1.-31. 7. 2019

Z dôvodu rekonštrukcie priestorov sídla Ústavu etnologie a sociálnej antropológie SAV na Klemensovej ulici v Bratislave bude v období 1.-31. 7. 2019 čiastočne obmedzená jeho prevádzka. Kontaktovanie sekretariátu a zamestnancov bude v tomto čase možné len prostredníctvom elektronickej pošty, nie prostredníctvom pevných liniek.

ÚESA SAV vypisuje výberové konanie na miesto ekonomického a administratívneho asistenta/-ky. Viac TU

Riešiteľský kolektív z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV pracujúci na projekte DRIM, získal Cenu SAV. Viac TU

Časopis Život prináša rozhovor s našou kolegyňou Ľubicou Voľanskou o Dohovore na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Čítajte TU

ÚESA SAV vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka/vedeckej pracovníčky Podrobnosti TU

Predstavujeme Vám najnovší titul z našej produkcie Globe in Motion 2, ktorý editorsky pripravili Miroslava Hlinčíková a Martina Sekulová.

Projekty

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)

2019 - 2022

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0060/19

Folklór, folkloristika a ideológia.

2019 - 2022

Folklore, folkloristics and ideology
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0107/19

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber

2019 - 2022

Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflection of existing practices and collection of new data.
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0066/19

Publikácie

Globe in Motion 2. Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives

Hlinčíková, M. – Sekulová, M. (Eds.). Globe in Motion 2. Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2019 s. 154, Etnologické štúdie 36, ISBN 978-80-970975-9-2.

SLOVENSKÝ NÁRODOPIS 2/2019

Druhé špeciálne anglické číslo Slovenského národopisu sa venuje téme medzigeneračných vzťahov. Pozrite si jeho online obsah.

Občianske obrady na Slovensku

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Občianske obrady na Slovensku. Bratislava: Veda, 2017. 136 s. Etnologické štúdie, 31. ISBN 978-80-224-1623-8.